Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de websites en diensten aangeboden door Road Trip Car V.O.F. (hierna: Road Trip Car), geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76655660, met btw-nummer NL860727750B01 en gevestigd aan Basilicumpad 5, 8042 GT te Zwolle.

Road Trip Car beheert meerdere websites waar gebruikers informatie kunnen vinden over reizen en autohuur. Gebruikers kunnen via de websites van Road Trip Car reis gerelateerde producten of diensten vergelijken en eventueel reserveren of aanschaffen, met name op het gebied van autoverhuur. Door het bezoeken van de websites van Road Trip Car ga je akkoord met deze privacyverklaring. Deze verklaring is onderhevig aan onze gebruikersvoorwaarden.

Het kan zo zijn dat wij jouw persoonsgegevens nodig hebben om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of te verbeteren. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan ons verstrekt.

Wat is een persoonsgegeven?

Een persoonsgegeven is elk gegeven die je aan ons doorgeeft, waarmee jij als persoon aanwijsbaar bent. Dat zijn bijvoorbeeld je woonadres en je naam.

Aanvraagspecifieke gegevens zijn geen persoonsgegevens. Dat zijn gegevens die gaan over jouw aanvraag, bijvoorbeeld het type auto dat je wilt huren of wat voor een huurautoverzekering je wilt.

Waarom hebben wij je persoonsgegevens nodig?

In principe is het mogelijk om onze website te bezoeken zonder dat je persoonlijke gegevens verstrekt.

Wij kunnen je persoonsgegevens om een aantal redenen nodig hebben:

Op onze website geven we bij het desbetreffende invulveld aan of het noodzakelijk is voor onze dienstverlening om je persoonsgegevens in te vullen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer je een auto via onze websites reserveert, zijn enkele persoonsgegevens noodzakelijk om de reservering correct uit te kunnen voeren. Dit is niet altijd het geval, aangezien het zo kan zijn dat we je direct doorverwijzen naar de website van een aanbieder.

Wanneer er gebruik wordt gemaakt van de diensten van Road Trip Car, gaan we ervan uit dat je hier als bezoeker van op de hoogte bent. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer een aanvraag wordt ingediend:

Gegevens Toelichting
Aanhef, naam Deze informatie wordt verzameld zodat je netjes kan worden aangesproken.
Email Met deze informatie kunnen Road Trip Car en de aanbieder van de reservering contact opnemen met jou.
IP-adres en apparaat informatie Deze informatie verzamelen wij zodat wij het gebruik van onze website en het Road Trip Car platform in kaart kunnen brengen en kunnen verbeteren.

De bewaartermijn van deze persoonsgegevens is als volgt:

Gegevens Termijn Toelichting
Aanhef, naam, email 12 weken na afloop dienst tot onbepaald De bewaartermijn is 12 weken in het geval dat je geen commerciële emails/nieuwsbrieven van ons wenst te ontvangen. Als je emails van ons wenst te ontvangen is de termijn onbepaald in verband met het opstellen van de emails.
IP-adres 12 weken na afloop dienst De bewaartermijn is 12 weken, waarna het IP-adres wordt geanonimiseerd in een vorm die niet terug te herleiden is naar het origineel.
Apparaat informatie Onbepaald De bewaartermijn is onbepaald, waarbij gegevens worden geanonimiseerd en niet in verband kunnen worden gebracht met jou als bezoeker.

De bewaartermijn van persoonsgegevens bij derden kan verschillen. Raadpleeg hiervoor de algemene voorwaarden of privacyverklaring van de betreffende organisatie zodra mogelijk. Wanneer je niet akkoord gaat met het delen van jouw gegevens met de betreffende organisatie, kun je bij die specifieke organisatie alsnog jouw aanvraag intrekken.

Delen wij je gegevens?

Op de websites van Road Trip Car is het mogelijk om in contact te komen met aanbieders van producten of diensten. Road Trip Car behandelt zowel zelf als middels samenwerkingen met partners aanvragen. Road Trip Car verstrekt je persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienst aan jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht indien zij je persoonsgegevens verwerken.

Het is mogelijk dat onze website via cookies informatie deelt met derde partijen, ten behoeve van het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening. Onderaan deze pagina vind je meer informatie over de cookies die onze website plaatst en bestaat er de mogelijkheid om jouw toestemming terug te trekken.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Road Trip Car neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van jouw verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via het contactformulier.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt voor een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering contact met ons opnemen.

Links

Onze website kan links naar andere platforms bevatten. Als je wordt omgeleid naar een andere website door op een van de links te klikken, is het privacybeleid van Road Trip Car niet meer van toepassing. In plaats daarvan is het beleid van die betreffende websitebeheerder van toepassing.

Cookies

Road Trip Car maakt gebruik van verschillende soorten cookies en andere technieken zoals JavaScript. Wij vinden het belangrijk om je privacy te waarborgen en ondertussen het gebruiksgemak van onze website en diensten te verbeteren. We leggen je daarom graag uit hoe en waarom wij cookies gebruiken.

Wat zijn cookies en wat doen ze?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die je computer of andere apparaten opslaan wanneer je onze website bezoekt. In combinatie met technieken zoals JavaScript kunnen systemen informatie verzamelen. Dit zijn standaard internettechnieken en deze worden gebruikt door bijna alle websites en apps.

Door cookies te gebruiken kunnen we:

Welke soorten cookies zijn er?

We maken onderscheid tussen functionele en niet-functionele cookies. Functionele cookies worden altijd geplaatst en zorgen ervoor dat je de website goed kunt gebruiken. Daarnaast maken we ook gebruik van niet-functionele cookies. Dit zijn cookies waarmee we bijvoorbeeld het gebruik van onze website analyseren.

Wanneer plaatsen wij cookies?

Wanneer je de website van Road Trip Car voor het eerst bezoekt, verschijnt een melding over het gebruik van cookies. Wanneer je deze melding accepteert, worden cookies geplaatst. Deze hebben verschillende doeleinden, maar zijn bedoeld om onze website en dienstverlening te verbeteren.

Het is mogelijk dat derde partijen waarmee we samenwerken cookies op je apparaat plaatsen. In dat geval gelden het cookiebeleid en privacybeleid van die betreffende organisaties.

Als je niet wilt dat er gebruik wordt gemaakt van cookies, kun je je browserinstellingen daarop aanpassen.

Toepasselijk recht

Op de rechtsverhouding tussen Road Trip Car en de bezoeker van haar websites is het Nederlands recht van toepassing.

Indien bepalingen van deze verklaring door een rechtbank als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar worden beschouwd, worden de wettigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze verklaring hierdoor niet aangetast of afgezwakt.

Wijzigingen

Het staat Road Trip Car vrij om deze privacyverklaring aan te passen. De gewijzigde verklaring wordt gepubliceerd op het Platform met de laatste bijgewerkte datum.

Deze verklaring is van toepassing op websitebezoeken die plaatsvonden vanaf 13 december 2021 en kan gewijzigd worden.

Overzicht van cookies en toestemming

Waar wil jij meer over weten?

Door het bericht te verzenden, ga je akkoord met onze privacyverklaring.